پنجمین فراخوان حمایت از رساله های دکترای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۶ کد : ۶۴۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۵۵
به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری می رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) در چارچوب سیاستهای راهبردی پژوهش و فناوری نظام، کمک به هدایت رساله های دکتری به سمت نیاز های اساسی پژوهشی و فناوری کشور، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور از تاریخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۷ لغایت ۳۱/‏۰۱/‏۱۳۹۸ حمایت از رساله های دکتری طبق آیین نامه منتشر شده ثبت نام به عمل می آورد

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری می رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) در چارچوب سیاستهای راهبردی پژوهش و فناوری نظام، کمک به هدایت رساله های دکتری به سمت نیاز های اساسی پژوهشی و فناوری کشور، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ لغایت ۹۸/۰۱/۱۵ حمایت از رساله های دکتری طبق آیین نامه منتشر شده ثبت نام به عمل می آورد.

خواهشمند است متقاضیان دریافت این حمایت، پس از مطالعه دقیق آیین نامه، طرح های خود را در سامانه طرح های پژوهشی ثبت نمایند. (پس از ورود به سامانه به بخش ارسال تقاضای جدید مراجعه کرده و صرفاً رساله های دکتری را انتخاب نمایید)

تذکر ۱: طرح می بایست به نام استاد راهنما در سامانه ثبت شود. دقت شود به طرح هایی که از طریق پروفایل استاد ارسال نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر ۲: قبل از ارسال تقاضا از طریق پروفایل استاد راهنما، دانشجو موظف است که پروفایلی به نام خود در سامانه ایجاد نماید.

نکات مهم:

  • از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از ۱ساله نگذشته باشد.
  • از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکتری تا زمان ثبت نام نباید بیش از ۲/۵ سال تحصیلی گذشته باشد.
  • اساتید راهنما صرفاً مجاز به ارسال یک طرح رساله دکتری خواهند بود.
  • طرح هایی که به صورت کامل در سامانه بارگذاری شده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
  • در اختیار داشتن شماره طرح (دریافت شده از سامانه صندوق) برای پیگیری وضعیت طرح الزامی است.
  • بررسی طرح های ارسال شده پس از پایان مهلت فراخوان صورت گرفته و نتایج نهایی نیز پس از تصویب در کمیته تخصصی صندوق اعلام خواهد شد.

خواهشمند است در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند ثبت نام صرفاً با دبیر هر کارگروه تماس حاصل فرمایید.

آدرس ورود به سامانه http://www.insf.org

آیین نامه رساله های دکتری