اهداف دفتر مالکیت فکری

تعداد بازدید:۲۶۰

1_ کمک به گسترش علم و جهت دهی به دارایی های فکری و نوآوری های حوزه سلامت
2_ حمایت از فعالیت های علمی و تحقیقاتی حوزه سلامت
3_ فراهم نمودن چهارچوب های لازم جهت بهره برداری انتفاعی محققین و موسسات علمی و پژوهشی از نتایج تحقیقات خود.(تبدیل علم به ثروت)
4_ ترویج و تقویت فعالیت های خلاقانه و حرکت به سمت اهداف آموزشی ، تحقیقاتی و فناوری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه سلامت
5_ توسعه پژوهش های کاربردی در راستای گسترش ارتباط محققین دانشگاه با صنایع و دستگاه های اجرایی و کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان
6_ حمایت از تحقیقات و فعالیت های علمی که منجر به ایجاد دارایی فکری گردد.
7_ تعیین اصول و چهارچوب کلی برای تقسیم منافع، تعهدات و سهم محقق و دانشگاه طی زمانی که مالکیت فکری منجر به حصول حق امتیاز می گردد.
8_ تقویت اتحاد و یکپارچگی و آزادی عمل در خلق ثروت از مالکیت فکری به منظور حمایت از تلاش ها و فعالیت های جامعه علمی
9_ تعیین یک چهارچوب مشخص در توسعه روابط اقتصادی دوجانبه و حمایت و ایجاد انگیزه در جهت توسعه نوآوری ها و افزایش سود دهی فعالیت های علمی
10_ مدیریت و سازماندهی نوآوری برای حفظ و حمایت از مالکیت فکری
11_ فراهم نمودن امکانات توسعه فرصت های شغلی برای جامعه علمی از مسیر حمایت از توسعه فعالیت های نوآورانه
12_ فراهم نمودن یک چهارچوب مشخص، جهت امکان سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کاربردی
13_ تشویق و اطلاع رسانی به محققین برای استفاده از نظام مالکیت فکری و جلوگیری از هرگونه تبعیض در بهره برداری و قانونمندسازی آن
14_ شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود در داخل و خارج کشور برای توسعه فناوری
15_  کمک به تبیین امور اجرایی، فرایندهای کاری و تعریف جایگاهه نظام مند، پویا و کارامد برای مالکیت فکری و نوآورانه در حوزه سلامت

 

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۱