رئیس گروه توسعه فناوری سلامت

تعداد بازدید:۳۴۹۵

دکتر مهدی حسین نژاد

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی توسعه کارآفرینی

پست الکترونیک: m.hoseinnezhad@arums.ac.ir

تلفن تماس: 33534776-045- 09143514103

 

 

اهم وظایف رئیس گروه توسعه فناوری سلامت

  • حمایت و پشتیبانی از فناوری‌های سلامت، فناوران، شرکت ها، پروژه های حوزه فناوری سلامت
  • حمایت از مالکیت فکری و معنوی فناوری های سلامت
  • برنامه ریزی و سیاست‌گذاری توسعه فنآوری در سلامت
  • ایجاد، توسعه و نظارت بر نهادهای فناوری شامل مرکز رشد فناوری، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان دانشگاه
  • مدیریت و هدایت توسعه فنآوری‌های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت
  • انجام فعالیت‌های مطالعاتی در حوزه فناوری سلامت
  • پایش و ارزشیابی وضعیت فناوری سلامت در دانشگاه
  • ایجاد انگیزه در اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان جهت انجام فعالیت‌های فناورانه در دانشگاه

 

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲